Redesign Your Town

Urban Regeneration in Four European Countries

User Tools

Site Tools


start:3-poland:survey

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

start:3-poland:survey [2014/02/24 19:51]
polish_students
start:3-poland:survey [2014/04/04 14:15]
Line 1: Line 1:
- ===== A Questionnaire prepared by Mrs Teresa Jęczmieniowska and the students of Konopnicka School ===== 
  
- 
-Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy – dzielnica Mokotów nie posiada ratusza, urząd jest rozproszony po dzielnicy, jednak większość budynków znajduje się w granicach Starego Mokotowa. Główny budynek urzędu mieści się przy ul. Rakowieckiej 25/27. W planach jest wybudowanie nowego ratusza przy ulicy Puławskiej,​ a przewidywany koszt tej inwestycji to 120 mln złotych. ​ 
- 
-A może wraz z ratuszem zostanie wybudowane Centrum Kultury i Edukacji dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Mokotowa, które będzie pełniło podobną funkcję jak Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów? 
-Czy jest potrzebne takie Centrum? Może wystarczą dla młodzieży galerie handlowe? 
- 
-PRZEDMIOT I CEL BADAŃ 
- 
-Przedmiotem badań było określenie w jakim stopniu młodzież rozwija swoje naturalne zdolności, biorąc udział w różnego rodzaju zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz określenie zainteresowań związanych z czynnym spędzaniem czasu wolnego a także miejsca gdzie takie zajęcia powinny się odbywać. ​ 
-Wyniki badań pozwolą sprecyzować kierunek rozwoju oferty edukacyjnej i kulturalnej Centrum Edukacji i Kultury ​ dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych ​ Mokotowa. 
-. 
-Narzędziem badawczym jest ankieta. 
-„Badanie potrzeb młodzieży dotyczące edukacji w czasie wolnym”. ​ 
- 
-Ankieta zbudowana jest z pytań na które respondent odpowiada zakreślając gotowe odpowiedzi. ​ 
-Istnieje możliwość zakreślania kilku odpowiedzi. ​ 
-Na pytania ankietowany może również udzielić własnej odpowiedzi w punkcie „inne, jakie..”. ​ 
- 
- 
- 
-**„Badanie potrzeb młodzieży dotyczące edukacji w czasie wolnym”** 
- 
- 
-**1. W poniższe pole wpisz swoją płeć.** ​ 
- 
-            dziewczyna / chłopak 
-  
- 
-**2. W poniższe pole wpisz ile masz lat.** 
- 
-                                          
- 
- 
-**3. Na co poświęcasz swój wolny czas (max – 5)?** 
- 
- ​a) spotkania towarzyskie 
- 
- ​b) komputer 
- 
- ​c) sport,​ turystyka 
- 
- ​d) telewizja 
- 
- ​e) edukacja pozaszkolna 
- 
- ​f) nauka 
- 
- ​g) wolontariat 
- 
- ​h) inne ​ 
- 
-** 4.** W jakich zajęciach kulturalno –edukacyjnych uczestniczysz obecnie (max – 5)? 
- 
- ​a) sport 
- 
- ​b) języki obce 
- 
- ​c) muzyka 
- 
- ​d) taniec 
- 
- ​e) plastyka 
- 
- ​f) edukacja międzykulturowa 
- 
- ​g) edukacja obywatelska 
- 
- ​h) inne ​ 
- 
-** 5. Wymień rodzaje zajęć kulturalno –edukacyjnych,​ w których chciałbyś uczestniczyć (max – 5)?** 
- 
- ​a) możliwość przygotowania się do zajęć (korzystanie z biblioteki, czytelni, dostęp do Internetu) 
- 
- ​b) sport 
- 
- ​c) taniec 
- 
- ​d) języki obce 
- 
- ​e) fotografia i film 
- 
- ​f) teatr 
- 
- ​g) muzyka 
- 
- ​h) inne,​ jakie 
- 
-** 6. Czy według Ciebie zajęcia pozaszkolne mogłyby być odpłatne?​** 
- 
- ​a) tak 
- 
- ​b) nie 
- 
-** 7. Ile czasu chciałbyś poświęcać tygodniowo na rozwój swoich zainteresowań?​** 
- 
- ​a) jak najmniej 
- 
- ​b) mniej niż 1 godz. dziennie 
- 
- c) 1 godz. dziennie 
- 
- d) 2 godz. dziennie 
- 
- e) 3 godz. dziennie 
- 
- ​f) powyżej 3 godz. dziennie 
- 
- ​g) jak najwięcej 
- 
-** 8. Czy uważasz, że zajęcia rozwijające Twoje uzdolnienia powinny odbywać się poza terenem szkoły?** 
- 
- ​a) tak 
- 
- ​b) nie,​ mogłyby odbywać się w szkole 
- 
- ​c) powinny odbywać się w Centrum Edukacji i Kultury 
- 
-** 9. Ile czasu chciałbyś poświęcać tygodniowo na naukę (np. odrabianie pracy domowej, przygotowanie referatów, prezentacji) w      CEiK?​** ​ 
- ​a) jak najmniej 
- 
- ​b) mniej niż 1 godz. dziennie 
- 
- c) 1 godz. dziennie 
- 
- d) 2 godz. dziennie 
- 
- e) 3 godz. dziennie 
- 
- ​f) powyżej 3 godz. dziennie 
- 
- ​g) jak najwięcej 
- 
-** 10. Miejscem gdzie powinno powstać Centrum Edukacji i Kultury Mokotowa jest:​** ​ 
- 
- ​a) Ratusz Dzielnicy Mokotów 
- 
- ​b) budynek starej fabryki przy Madalińskiego/​Starościńska 
- 
- ​c) inne 
- 
-** 11. Czy baza edukacyjna (pozwalająca na realizację zainteresowań w czasie wolnym) na Mokotowie dla młodzieży z liceum jest  według Ciebie wystarczająca?​** ​ 
- 
- ​a) tak 
- 
- ​b) nie 
- 
- c) nie wiem 
-  
-  
-  
- 
- 
- 
-<WRAP center round box 3.5%> 
-[[start:​3-poland|Back]] 
-</​WRAP>​ 
start/3-poland/survey.txt · Last modified: 2014/04/04 14:15 (external edit)