Redesign Your Town

Urban Regeneration in Four European Countries

User Tools

Site Tools


start:3-poland:survey

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start:3-poland:survey [2014/02/24 19:49]
polish_students
start:3-poland:survey [2014/02/24 19:52]
polish_students
Line 24: Line 24:
  
  
-**1.** W poniższe pole wpisz swoją płeć. ​+**1. W poniższe pole wpisz swoją płeć.**  
             dziewczyna / chłopak             dziewczyna / chłopak
    
  
-**2.** W poniższe pole wpisz ile masz lat. +**2. W poniższe pole wpisz ile masz lat.** 
-__Underlined Text__+ 
 +                                         ​
  
  
-**3.** Na co poświęcasz swój wolny czas (max – 5)?+**3. Na co poświęcasz swój wolny czas (max – 5)?**
  
  ​a) spotkania towarzyskie  ​a) spotkania towarzyskie
Line 50: Line 52:
  ​h) inne ​  ​h) inne ​
  
-** 4.** W jakich zajęciach kulturalno –edukacyjnych uczestniczysz obecnie (max – 5)?+** 4. W jakich zajęciach kulturalno –edukacyjnych uczestniczysz obecnie (max – 5)?**
  
  ​a) sport  ​a) sport
Line 68: Line 70:
  ​h) inne ​  ​h) inne ​
  
-** 5.** Wymień rodzaje zajęć kulturalno –edukacyjnych,​ w których chciałbyś uczestniczyć (max – 5)?+** 5. Wymień rodzaje zajęć kulturalno –edukacyjnych,​ w których chciałbyś uczestniczyć (max – 5)?**
  
  ​a) możliwość przygotowania się do zajęć (korzystanie z biblioteki, czytelni, dostęp do Internetu)  ​a) możliwość przygotowania się do zajęć (korzystanie z biblioteki, czytelni, dostęp do Internetu)
Line 86: Line 88:
  ​h) inne,​ jakie  ​h) inne,​ jakie
  
-** 6.** Czy według Ciebie zajęcia pozaszkolne mogłyby być odpłatne?+** 6. Czy według Ciebie zajęcia pozaszkolne mogłyby być odpłatne?**
  
  ​a) tak  ​a) tak
Line 92: Line 94:
  ​b) nie  ​b) nie
  
-** 7.** Ile czasu chciałbyś poświęcać tygodniowo na rozwój swoich zainteresowań?​+** 7. Ile czasu chciałbyś poświęcać tygodniowo na rozwój swoich zainteresowań?​**
  
  ​a) jak najmniej  ​a) jak najmniej
Line 108: Line 110:
  ​g) jak najwięcej  ​g) jak najwięcej
  
-** 8.** Czy uważasz, że zajęcia rozwijające Twoje uzdolnienia powinny odbywać się poza terenem szkoły?+** 8. Czy uważasz, że zajęcia rozwijające Twoje uzdolnienia powinny odbywać się poza terenem szkoły?**
  
  ​a) tak  ​a) tak
Line 116: Line 118:
  ​c) powinny odbywać się w Centrum Edukacji i Kultury  ​c) powinny odbywać się w Centrum Edukacji i Kultury
  
-** 9.** Ile czasu chciałbyś poświęcać tygodniowo na naukę (np. odrabianie pracy domowej, przygotowanie referatów, prezentacji) w      CEiK? +** 9. Ile czasu chciałbyś poświęcać tygodniowo na naukę (np. odrabianie pracy domowej, przygotowanie referatów, prezentacji) w      CEiK?** 
  ​a) jak najmniej  ​a) jak najmniej
  
Line 131: Line 133:
  ​g) jak najwięcej  ​g) jak najwięcej
  
-** 10.** Miejscem gdzie powinno powstać Centrum Edukacji i Kultury Mokotowa jest: +** 10. Miejscem gdzie powinno powstać Centrum Edukacji i Kultury Mokotowa jest:** 
  
  ​a) Ratusz Dzielnicy Mokotów  ​a) Ratusz Dzielnicy Mokotów
Line 139: Line 141:
  ​c) inne  ​c) inne
  
-** 11.** Czy baza edukacyjna (pozwalająca na realizację zainteresowań w czasie wolnym) na Mokotowie dla młodzieży z liceum jest  według Ciebie wystarczająca? ​+** 11. Czy baza edukacyjna (pozwalająca na realizację zainteresowań w czasie wolnym) na Mokotowie dla młodzieży z liceum jest  według Ciebie wystarczająca?​** 
  
  ​a) tak  ​a) tak
start/3-poland/survey.txt · Last modified: 2014/04/04 14:15 (external edit)