Redesign Your Town

Urban Regeneration in Four European Countries

User Tools

Site Tools


start:3-poland:survey

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
start:3-poland:survey [2014/02/24 19:49]
polish_students
start:3-poland:survey [2014/02/24 19:51]
polish_students
Line 24: Line 24:
  
  
-**1.** W poniższe pole wpisz swoją płeć. ​+**1. W poniższe pole wpisz swoją płeć.**  
             dziewczyna / chłopak             dziewczyna / chłopak
    
  
-**2.** W poniższe pole wpisz ile masz lat. +**2. W poniższe pole wpisz ile masz lat.** 
-__Underlined Text__+ 
 +                                         ​
  
  
-**3.** Na co poświęcasz swój wolny czas (max – 5)?+**3. Na co poświęcasz swój wolny czas (max – 5)?**
  
  ​a) spotkania towarzyskie  ​a) spotkania towarzyskie
Line 68: Line 70:
  ​h) inne ​  ​h) inne ​
  
-** 5.** Wymień rodzaje zajęć kulturalno –edukacyjnych,​ w których chciałbyś uczestniczyć (max – 5)?+** 5. Wymień rodzaje zajęć kulturalno –edukacyjnych,​ w których chciałbyś uczestniczyć (max – 5)?**
  
  ​a) możliwość przygotowania się do zajęć (korzystanie z biblioteki, czytelni, dostęp do Internetu)  ​a) możliwość przygotowania się do zajęć (korzystanie z biblioteki, czytelni, dostęp do Internetu)
Line 86: Line 88:
  ​h) inne,​ jakie  ​h) inne,​ jakie
  
-** 6.** Czy według Ciebie zajęcia pozaszkolne mogłyby być odpłatne?+** 6. Czy według Ciebie zajęcia pozaszkolne mogłyby być odpłatne?**
  
  ​a) tak  ​a) tak
Line 92: Line 94:
  ​b) nie  ​b) nie
  
-** 7.** Ile czasu chciałbyś poświęcać tygodniowo na rozwój swoich zainteresowań?​+** 7. Ile czasu chciałbyś poświęcać tygodniowo na rozwój swoich zainteresowań?​**
  
  ​a) jak najmniej  ​a) jak najmniej
Line 108: Line 110:
  ​g) jak najwięcej  ​g) jak najwięcej
  
-** 8.** Czy uważasz, że zajęcia rozwijające Twoje uzdolnienia powinny odbywać się poza terenem szkoły?+** 8. Czy uważasz, że zajęcia rozwijające Twoje uzdolnienia powinny odbywać się poza terenem szkoły?**
  
  ​a) tak  ​a) tak
Line 116: Line 118:
  ​c) powinny odbywać się w Centrum Edukacji i Kultury  ​c) powinny odbywać się w Centrum Edukacji i Kultury
  
-** 9.** Ile czasu chciałbyś poświęcać tygodniowo na naukę (np. odrabianie pracy domowej, przygotowanie referatów, prezentacji) w      CEiK? +** 9. Ile czasu chciałbyś poświęcać tygodniowo na naukę (np. odrabianie pracy domowej, przygotowanie referatów, prezentacji) w      CEiK?** 
  ​a) jak najmniej  ​a) jak najmniej
  
Line 131: Line 133:
  ​g) jak najwięcej  ​g) jak najwięcej
  
-** 10.** Miejscem gdzie powinno powstać Centrum Edukacji i Kultury Mokotowa jest: +** 10. Miejscem gdzie powinno powstać Centrum Edukacji i Kultury Mokotowa jest:** 
  
  ​a) Ratusz Dzielnicy Mokotów  ​a) Ratusz Dzielnicy Mokotów
Line 139: Line 141:
  ​c) inne  ​c) inne
  
-** 11.** Czy baza edukacyjna (pozwalająca na realizację zainteresowań w czasie wolnym) na Mokotowie dla młodzieży z liceum jest  według Ciebie wystarczająca? ​+** 11. Czy baza edukacyjna (pozwalająca na realizację zainteresowań w czasie wolnym) na Mokotowie dla młodzieży z liceum jest  według Ciebie wystarczająca?​** 
  
  ​a) tak  ​a) tak
start/3-poland/survey.txt · Last modified: 2014/04/04 14:15 (external edit)