Redesign Your Town

Urban Regeneration in Four European Countries

User Tools

Site Tools


start:3-poland:survey

A Questionnaire prepared by Mrs Teresa Jęczmieniowska and the students of Konopnicka School

Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy – dzielnica Mokotów nie posiada ratusza, urząd jest rozproszony po dzielnicy, jednak większość budynków znajduje się w granicach Starego Mokotowa. Główny budynek urzędu mieści się przy ul. Rakowieckiej 25/27. W planach jest wybudowanie nowego ratusza przy ulicy Puławskiej, a przewidywany koszt tej inwestycji to 120 mln złotych.

A może wraz z ratuszem zostanie wybudowane Centrum Kultury i Edukacji dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Mokotowa, które będzie pełniło podobną funkcję jak Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów? Czy jest potrzebne takie Centrum? Może wystarczą dla młodzieży galerie handlowe?

PRZEDMIOT I CEL BADAŃ

Przedmiotem badań było określenie w jakim stopniu młodzież rozwija swoje naturalne zdolności, biorąc udział w różnego rodzaju zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz określenie zainteresowań związanych z czynnym spędzaniem czasu wolnego a także miejsca gdzie takie zajęcia powinny się odbywać. Wyniki badań pozwolą sprecyzować kierunek rozwoju oferty edukacyjnej i kulturalnej Centrum Edukacji i Kultury dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Mokotowa. . Narzędziem badawczym jest ankieta. „Badanie potrzeb młodzieży dotyczące edukacji w czasie wolnym”.

Ankieta zbudowana jest z pytań na które respondent odpowiada zakreślając gotowe odpowiedzi. Istnieje możliwość zakreślania kilku odpowiedzi. Na pytania ankietowany może również udzielić własnej odpowiedzi w punkcie „inne, jakie..”.

„Badanie potrzeb młodzieży dotyczące edukacji w czasie wolnym”

1. W poniższe pole wpisz swoją płeć.

          dziewczyna / chłopak

2. W poniższe pole wpisz ile masz lat.

3. Na co poświęcasz swój wolny czas (max – 5)?

a) spotkania towarzyskie

b) komputer

c) sport, turystyka

d) telewizja

e) edukacja pozaszkolna

f) nauka

g) wolontariat

h) inne

4. W jakich zajęciach kulturalno –edukacyjnych uczestniczysz obecnie (max – 5)?

a) sport

b) języki obce

c) muzyka

d) taniec

e) plastyka

f) edukacja międzykulturowa

g) edukacja obywatelska

h) inne

5. Wymień rodzaje zajęć kulturalno –edukacyjnych, w których chciałbyś uczestniczyć (max – 5)?

a) możliwość przygotowania się do zajęć (korzystanie z biblioteki, czytelni, dostęp do Internetu)

b) sport

c) taniec

d) języki obce

e) fotografia i film

f) teatr

g) muzyka

h) inne, jakie

6. Czy według Ciebie zajęcia pozaszkolne mogłyby być odpłatne?

a) tak

b) nie

7. Ile czasu chciałbyś poświęcać tygodniowo na rozwój swoich zainteresowań?

a) jak najmniej

b) mniej niż 1 godz. dziennie

c) 1 godz. dziennie

d) 2 godz. dziennie

e) 3 godz. dziennie

f) powyżej 3 godz. dziennie

g) jak najwięcej

8. Czy uważasz, że zajęcia rozwijające Twoje uzdolnienia powinny odbywać się poza terenem szkoły?

a) tak

b) nie, mogłyby odbywać się w szkole

c) powinny odbywać się w Centrum Edukacji i Kultury

9. Ile czasu chciałbyś poświęcać tygodniowo na naukę (np. odrabianie pracy domowej, przygotowanie referatów, prezentacji) w CEiK? a) jak najmniej

b) mniej niż 1 godz. dziennie

c) 1 godz. dziennie

d) 2 godz. dziennie

e) 3 godz. dziennie

f) powyżej 3 godz. dziennie

g) jak najwięcej

10. Miejscem gdzie powinno powstać Centrum Edukacji i Kultury Mokotowa jest:

a) Ratusz Dzielnicy Mokotów

b) budynek starej fabryki przy Madalińskiego/Starościńska

c) inne

11. Czy baza edukacyjna (pozwalająca na realizację zainteresowań w czasie wolnym) na Mokotowie dla młodzieży z liceum jest według Ciebie wystarczająca?

a) tak

b) nie

c) nie wiem

start/3-poland/survey.txt · Last modified: 2014/04/04 14:15 (external edit)